H1_H2

Tip: Proizvodne hale

Godina: 2020

Površina: 1500 m2